Jakie warunki musi spełniać kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Nasza firma należy do specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Praca w takiej organizacji wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i spełnienia określonych warunków stawianych przez polskie prawo kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej. Aby pracować w SUFO jako kwalifikowany pracownik, należy uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak można zdobyć taki wpis?

Na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej znaleźć się mogą osoby, które spełniają warunki, określone w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz w Ustawie o broni i amunicji. Przepisy w nich zawarte mówią, że osoby starające się o uzyskanie wpisu na taką listę muszą:

 

  • osiągnąć wiek 21 lat,
  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • ukończyć co najmniej gimnazjum,
  • wykazać pełną zdolność do czynności prawnych oraz brak prawomocnych wyroków lub aktualnie toczących się przeciwko nim postępowań za przestępstwa umyślne,
  • posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika ochrony komendanta Policji lub przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kandydat powinien także wykazać zarówno fizyczną, jak i psychiczną zdolność do wykonywania zadań, potwierdzoną stosownymi orzeczeniami wydanymi przez lekarza i psychologa. Pracownik posiadający taki wpis musi również wykazać się doskonałą znajomością przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Ponadto powinien być właściwie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym w zakresie:

 

  • wyszkolenia strzeleckiego,
  • samoobrony,
  • technik interwencyjnych.

 

Jak widać, lista wymagań jest długa. Dlatego decydując się na współpracę z firmą, która zatrudnia pracowników, spełniających wyżej wymienione warunki, można mieć pewność, że usługa ochrony będzie świadczona w sposób kompleksowy i profesjonalny.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.